Deze website is eigendom van Thuisverpleging Bekegem

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Thuisverpleging Bekegem verleent u hierbij toegang tot www.thuisverplegingbekegem.be (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Thuisverpleging Bekegem behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte via de website of via mail.

Beperkte aansprakelijkheid
Thuisverpleging Bekegem spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Thuisverpleging Bekegem . In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Thuisverpleging Bekegem nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksen en afbeeldingen liggen bij Thuisverpleging Bekegem (tenzij het stockfoto’s betreft, hiervoor neem je best contact op met Thuisverpleging Bekegem). Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Thuisverpleging Bekegem, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke zaken anders aangegeven is.

Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Thuisverpleging Bekegem. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Thuisverpleging Bekegem verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld (namelijk het contacteren patiënten) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens
Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, vul je ons contactformulier in.

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics
Thuisverpleging Bekegem maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Twitter en Google
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Facebook. De knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Contactgegevens
Thuisverpleging Bekegem

Tel: +32 495 89 73 47 of 0477 30 78 74
E-mail: info@thuisverplegingbekegem.be

*Thuisverpleging onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.